jOpenSpace

jOpenSpace - ročník 2008

Přednášky a záznamy

Další galerie

Roman Pichlík

Open Space Talk - ORM

V této session se vede diskuse obecně o knihovnách pro objektově relační mapování. Zkraje se probírají obtíže s použitím Hibernate v prostředí desktopových Swingových aplikací v souvislosti s lazy loadingem v AWT threadu (do 16 minuty). Navazuje obecnější diskuse o ORM a jejich používání / zneužívání. Od 19 minuty probíhá porovnávání plnotučných ORM (JPA/Hibernate) s lehčími řešeními (konkrétní probíraný zástupce je iBatis). Od 24 minuty se reší problém N+1 pro dotahování master-detail dat v prostředí iBatis. Ve 27 minutě přebírá slovo Filemon a převádí řeč na Ruby a jeho Active Record. 29 minuta otvírá diskusi na téma faktoru složitosti. Po 30 minutě zmiňuje Petr Ferschman nástroj pro monitoring výkonnosti SQL v Hibernate (znovu otevřeno také po 54 minutě). Od 31 minuty se řeší problém automatického založení (a aktualizace) databázového schématu. Po 35 minutě se diskuse stáčí na MDA přístup pro řešení datové vrstvy aplikace. Od 44 minuty je probírána nutnost jednoznačných identifikátorů v tabulkách při použití Hibernate. 58 minuta odstartuje diskusi na téma cachování a performance v Hibernate a navazuje také popis principů cachování v iBatis.

Petr Ferschmann

Open Space Talk - Dokumentace

V této diskusi se probírají nejčastější problémy spojené s dokumentací projektů a nástroje, které k dokumentaci používáme. Zkraje se probírají vlastnosti WIKI a zkušenosti s jejím nasazením. Od 7 minuty se věnujeme použití UML k dokumentaci aplikace. V 11 minutě se zvažují JUnit testy jako forma dokumenace – zvažuje se pro koho, kdy a proč je tento typ dokumentace vhodný. Od 19 minuty se naráží na dopady iteračního vývoje na dokumentaci a jakým způsobem se zajišťuje, že při změně aplikace, dojde i ke změně dokumentace a využití Issue trackeru pro tyto účely (spolu s těžkostmi s tím spojenými). Po 29 minutě se diskuse stáčí na obecnější téma lajdáctví a jak se k tomu ve firmách stavíme. 35 minuta znovu otvírá JavaDoc, jako formu programátorské dokumentace a projekce změn kódu do evidence chyb (diskuse se blíže dotýká také pluginu Mylyn pro Eclipse). Po 39 minutě se probírá “dokumentace vytížení” – respektive sledování času stráveného na práci na konkrétních issue / projektech a použitelných nástrojích pro tento účel. Ve 42 minutě se dostáváme k použití DocBooku pro psaní dokumentace.

Michal Šrajer

Open Space Talk - Zkušenosti s agilními metodikami

V této session se můžete dozvědět něco o zkušenostech s agilními metodikami ve firmách účastníků konference. Diskusi otvírá Srakyi se zkušenostmi ze společnosti Inmite. Ve 4 minutě si berou slovo pánové ze Sun Microsystems a popisují implementaci agilních přístupů v jejich týmech. Od 8 minuty se probírá účast zákazníka na vývoji aplikace (nutná součást všech agilních metodik). Okolo 11 minuty se diskutují zkušenosti s použitím agilních metodik při vývoji pro státní správu. Po 24 minutě se naráží na použití prototypů, wireframe a obrázků při komunikaci se zákazníkem. Ve 30 minutě se opět chápou slova kolegové ze Sunu a dělí se s námi o svoje zkušenosti. V třetí třetině záznamu se probírá review proces při vývoji. Po 48 minutě se probírají rozdíly mezi RUP a agilními metodikami a jejich kombinací. Závěr diskuse je věnován párovému programování.

Pavel Jetenský

Lightning Talk - Selenium IDE

V této přednášce nás Pavel Jetenský seznamuje s Selenium IDE – nástrojem pro testování web aplikací. Zpočátku se věnuje obecně způsobu, jak je možné testy nahrávat a spouštět. Možnosti pro export testů do HTML nebo jako JUnit testů. Od 7 minuty se začíná věnovat doporučením při nahrávání/psaní Selenum testů. Také naráží na problémy Selenium recorderu – tato pasáž byla z mého hlediska (částečné zkušenosti se Selenium IDE) nejcennější. Jsou rozebrány např. problémy s nenahráváním stisknutí submit tlačítka, práci s iframy, timeoutováním testů, mizení testrunneru, form field history, zabezpečení testovaných stránek aj.

  • Podcast
  • Prezentace Záznam je bohužel poměrně poškozený, proto doporučuji poslech jen silnějším povahám nebo lidem se skutečným zájmem o probíranou tématiku.
  • Vzorové příklady

Jan Novotný

Lightning Talk - Tips ‘n Tricks

Tato přednáška otvírá dvě témata, které jsou publikovány ve formě článků na tomto blogu. Konkrétně se jedná o články:

Roman Pichlík

Lightning Talk - Using Spring in large applications

V této přednášce Dagi popisuje zkušenost s nasazením (a používáním) Spring Frameworku na velkém projektu v Hewlett-Packard. Velkým projektem se rozumí projekt složený z cca. 150 Maven subprojektů = 150 aplikačních kontextů, na kterém pracuje cca 40 vývojářů. Od šesté minuty se probírá zajímavý problém skládání velkého množství aplikačních kontextů Springu, na toto téma navazují já ve 13 minutě s narážkou na řešení popsané v seriálu o modulárních systémech ve Springu. Od 11 minuty se diskutuje o problematice autowiringu na velkých projektech. Po 15 minutě se naráží na použitelnost OSGI v J2EE projektech a obecně o rychlosti adopce nových Java standardů u velkých zákazníků. Po 20 minutě se probírají problémy vendor descriptorů a způsob instalace takto velké aplikace u různých zákazníků.

Jan Štěrba

Open Space Talk - Java vs. dynamické jazyky

Tato session se zaměřuje na porovnání Javy a programování v dynamických jazycích – např. Ruby (JRuby), Groovy, Python (Jython) a dalších.

Lukáš Kolísko

Lightning Talk - Grid & Cloud Computing

Tento záznam zachycuje přednášku na téma cloud computingu. Lukáš Kolísko v něm osvětluje základy této problematiky s vazbou na projekt EU Reservoir (Resources and Services Virtualization without Barriers), na němž se jeho tým podílí. Přednáška rozebírá základní problémy spojené s virtualizací a cloud computingem. Od 7 minuty se Lukáš zabývá tzv. business service managementem – tedy zpoplatnění služby uvnitř cloudu s ohledem na měřitelnost spotřeby služby. Od 11 minuty se zabývá optimalizací jednotek v gridech – tato část je bez slidů, pouze z audia obtížně pochopitelná. Od 19 minuty naráží Lukáš na možnosti migrací Java aplikací mezi jednotkami gridu – což je část, kteoru se právě zabývá jeho tým. Po 32 minutě začínají Q&A.

Petr Ferschmann

Lightning Talk - AndroMDA / Enterprise Architect

Tento záznam obsahuje dvojpřednášku Petra Ferschmanna a Pavla Petřeka o zkušenostech z použití MDA přístupu při tvorbě aplikací. Oba se kupodivu shodují na závěru, že přínosy použití MDA v reálné praxi jsou přinejmenším diskutabilní. Přednášku začíná Petr s popisem nástroje AndroMDA. Ve 3 minutě popisuje Petr motivaci pro použití MDA. V jejich případě se jednalo především na použití MDA pro datovou vrstvu aplikace. Po 8 minutě se lehce naráží na zkušenosti s nástroji ArgoUML, Poseidon. V 10 minutě rozebírá Petr základní princip pro použití MDA při jednosměrné konverzi Model -> Kód. Tedy, že z modelu jsou generováni abstraktní předci tříd, ze kterých programátor dědí třídy, do kterých teprve umisťuje aplikační logiku. Při přegenerování jsou potom přepisovány pouze abstraktní předci a implementace zůstává netknutá. V 14 minutě se poprvé naráží na výhody / nevýhody MDA přístupu. Od 20 minuty se strhává diskuse nad jednotlivými problémy.

Pavel Jetenský

Lightning Talk - Repetitive Strain Injury

Tento záznam je z předposlední session sobotního večera. Přednáškou se prolínal již úvod do další, kterou byla ochutnávka moravských vín v podání Petra Adámka! Proto je nálada a poznámky v průběhu této přednášky daleko veselejší. RSI je problém, které se týká všech programátorů – jedná se o nemoc z opakovaného, monotónního pohybu (např. strnulé sezení s psatní na klávesnici). RSI je spojená s CPS, což je zánět karpálního tunelu. Oba tyto pojmy jsou vysvětleny hned zkraje přednášky. Ve 3 minutě jsou popsány syndromy. Po 8 minutě Pavel popisuje způsob prevence. Po 23 minutě se strhává živá diskuse, která dále volně přechází v degustaci vín.